KOULUTERVEYDENHUOLTO

Marjatta-koulussa toimii laajennettu kouluterveydenhuolto. Kouluterveydenhoitaja on koululla neljänä päivänä viikossa. Kouluterveydenhuolto pyrkii lakisääteisten ikäkausitarkastusten, seulojen jne. lisäksi tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä kodin ja muiden oppilaan hyvinvoinnista ja terapioista vastaavien yksiköiden kanssa. Helsingin kaupungin kouluterveysyksikön lääkäri käy koululla n. 8 kertaa kouluvuoden aikana. HUS kuulo- ja korvapoliklinikan korvalääkäri sekä kuulontutkija tekevät määrättyjen luokkien oppilaille kerran lukuvuodessa tarkastuksen. Kouluterveydenhoitaja osallistuu terapialääkäreiden konsultaatioihin.