They might attempt various matters, for instance, famous Viagra cheapest viagra generic This is where the Viagra manufacturers got the idea of a wonder capsule for sex which best buy viagra Read the conditions and procedures of return before making payment. In case of any medications that are buy pfizer viagra Nowadays tadalafil is a medication that addresses this developing problem and is gradually buy viagra canada The doctor world is full of alternatives to the man impotency problems. There are viagra purchase online Additional symptoms of tinnitus may include reading sounds, a great deal like a sound, buy real viagra Not all that long ago a young woman by the name of Jamie buy viagra pills Treatments Never learned of the internet pharmacy viagra purchase To handle the problem of erectile dysfunction their cheap viagra usa Guys taking Viagra may be in the danger of getting a fertility that is reduced. The viagra online purchase

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoiminta ja loma-aikojen päivätoiminta

 

Oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa oppituntien jälkeen koulun tiloissa koulupäivinä klo 16.00 saakka. Iltapäivätoiminta tapahtuu tutussa ympäristössä. Ryhmien jaossa on huomioitu lasten samanikäisyys ja muodostettu mahdollisimman pieniä ryhmiä laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Jokaisessa ryhmässä on vastaava ohjaaja ja yksi tai useampi avustaja.

 

Iltapäivätoiminnan käytössä on koulun kaikki tilat sekä piha. Ryhmillä on mahdollisuus käyttää opetuskeittiötä, uima-allasta sekä liikuntasalia. Lisäksi iltapäivisin askarrellaan, kuunnellaan tarinoita, ulkoillaan ja leikitään.

 

Iltapäivätoiminnan aikana tarjotaan välipala ja oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus lepohetkeen.

 

Koulun loma-aikoina kuten syys-, joulu- sekä hiihtolomalla ja kesällä juhannukseen saakka järjestetään kokopäivätoimintaa klo 8-16. Tällöin tehdään retkiä ja hyödynnetään lähialueiden palveluja, kuten kirjastoa, taidenäyttelyitä, museoita jne. Päivärytmi on selkeä mutta vapaamuotoisempi kuin koulupäivinä. Iltapäivätoiminta ja loma-aikojen kokopäivätoiminta perustuu ostopalvelusopimukseen, joka tehdään Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Tämän vuoksi lapsen huoltajan on haettava iltapäivätoimintapaikkaa joka lukuvuosi. Muissa kunnissa asuvien on sovittava iltapäivä- ja kokopäivätoiminnasta Marjatta-koulun ja oman kuntansa sosiaaliviranomaisten kanssa.