ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoiminta ja loma-aikojen päivätoiminta

 

Oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa oppituntien jälkeen koulun tiloissa koulupäivinä klo 16.00 saakka. Iltapäivätoiminta tapahtuu tutussa ympäristössä. Ryhmien jaossa on huomioitu lasten samanikäisyys ja muodostettu mahdollisimman pieniä ryhmiä laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Jokaisessa ryhmässä on vastaava ohjaaja ja yksi tai useampi avustaja.

 

Iltapäivätoiminnan käytössä on koulun kaikki tilat sekä piha. Ryhmillä on mahdollisuus käyttää opetuskeittiötä, uima-allasta sekä liikuntasalia. Lisäksi iltapäivisin askarrellaan, kuunnellaan tarinoita, ulkoillaan ja leikitään.

 

Iltapäivätoiminnan aikana tarjotaan välipala ja oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus lepohetkeen.

 

Koulun loma-aikoina kuten syys-, joulu- sekä hiihtolomalla ja kesällä juhannukseen saakka järjestetään kokopäivätoimintaa klo 8-16. Tällöin tehdään retkiä ja hyödynnetään lähialueiden palveluja, kuten kirjastoa, taidenäyttelyitä, museoita jne. Päivärytmi on selkeä mutta vapaamuotoisempi kuin koulupäivinä. Iltapäivätoiminta ja loma-aikojen kokopäivätoiminta perustuu ostopalvelusopimukseen, joka tehdään Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Tämän vuoksi lapsen huoltajan on haettava iltapäivätoimintapaikkaa joka lukuvuosi. Muissa kunnissa asuvien on sovittava iltapäivä- ja kokopäivätoiminnasta Marjatta-koulun ja oman kuntansa sosiaaliviranomaisten kanssa.