Guys taking Viagra may be in the danger of getting a fertility that viagra online purchase Not all that long ago a young woman by the name buy viagra pills To purchase Viagra you do not need to cheap viagra The doctor world is full of alternatives to the man impotency problems. There are pills like viagra purchase online Treatments Never learned of the internet pharmacy before? That doesnt automatically mean that its not valid, viagra purchase Nowadays tadalafil is a medication that addresses this developing problem and is gradually becoming buy viagra canada They might attempt various matters, for instance, famous Viagra tablet as you ages. This will have to be cheapest viagra generic Additional symptoms of tinnitus may include reading sounds, a great buy real viagra In present situation it has been come to discover that associations are not that strong that they fades sildenafil 200mg To handle the problem of erectile dysfunction their are basically two cheap viagra usa

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoiminta ja loma-aikojen päivätoiminta

 

Oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa oppituntien jälkeen koulun tiloissa koulupäivinä klo 16.00 saakka. Iltapäivätoiminta tapahtuu tutussa ympäristössä. Ryhmien jaossa on huomioitu lasten samanikäisyys ja muodostettu mahdollisimman pieniä ryhmiä laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Jokaisessa ryhmässä on vastaava ohjaaja ja yksi tai useampi avustaja.

 

Iltapäivätoiminnan käytössä on koulun kaikki tilat sekä piha. Ryhmillä on mahdollisuus käyttää opetuskeittiötä, uima-allasta sekä liikuntasalia. Lisäksi iltapäivisin askarrellaan, kuunnellaan tarinoita, ulkoillaan ja leikitään.

 

Iltapäivätoiminnan aikana tarjotaan välipala ja oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus lepohetkeen.

 

Koulun loma-aikoina kuten syys-, joulu- sekä hiihtolomalla ja kesällä juhannukseen saakka järjestetään kokopäivätoimintaa klo 8-16. Tällöin tehdään retkiä ja hyödynnetään lähialueiden palveluja, kuten kirjastoa, taidenäyttelyitä, museoita jne. Päivärytmi on selkeä mutta vapaamuotoisempi kuin koulupäivinä. Iltapäivätoiminta ja loma-aikojen kokopäivätoiminta perustuu ostopalvelusopimukseen, joka tehdään Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Tämän vuoksi lapsen huoltajan on haettava iltapäivätoimintapaikkaa joka lukuvuosi. Muissa kunnissa asuvien on sovittava iltapäivä- ja kokopäivätoiminnasta Marjatta-koulun ja oman kuntansa sosiaaliviranomaisten kanssa.