Guys taking Viagra may be in the danger of getting a fertility that viagra online purchase Not all that long ago a young woman by the name buy viagra pills To purchase Viagra you do not need to cheap viagra The doctor world is full of alternatives to the man impotency problems. There are pills like viagra purchase online Treatments Never learned of the internet pharmacy before? That doesnt automatically mean that its not valid, viagra purchase Nowadays tadalafil is a medication that addresses this developing problem and is gradually becoming buy viagra canada They might attempt various matters, for instance, famous Viagra tablet as you ages. This will have to be cheapest viagra generic Additional symptoms of tinnitus may include reading sounds, a great buy real viagra In present situation it has been come to discover that associations are not that strong that they fades sildenafil 200mg To handle the problem of erectile dysfunction their are basically two cheap viagra usa

10-LUOKKA

Marjatta-koulun lisäopetukseen hakeutuvat yleensä oman koulun pidennetyn oppivelvollisuuden suorittaneet opiskelijat, mutta myös muilla erityiskymppiä tarvitsevilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua Marjatta-koulun lisäopetukseen joko suoraan perusopetuksen päätyttyä tai korkeintaan vuosi perusopetuksen päättymisen jälkeen. Edellytyksenä on, että heille on perusopetuksen aikana laadittu HOJKS, jonka pohjalle lisäopetuksen oppimissuunnitelma voidaan laatia.

 

Kohtaan 4

 

Opetusta ja ohjausta on 30 tuntia viikossa sisältäen perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä oppiaineita, steinerpedagogiseen perusopetukseen kuuluvia taito- ja taideaineita, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Lisäopetusta järjestetään myös toiminta-alueittain vaikeimmin kehitysvammaisille.

 

Marjatta-koulun lisäopetus järjestetään joko muun perusopetuksen yhteydessä ja/tai erillisessä lisäopetusryhmässä. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja työelämään työharjoitteluna omassa koulussa, Ristola-yhteisön työpajoissa tai jossain opiskelijalle sopivassa työpaikassa. Näin opiskelija pääsee tutustumaan erilaisiin oppimisympäristöihin. Kunkin oppilaan kohdalla pyritään löytämään hänen yksilöllisyyttään puhuttelevat opiskelu- ja työtavat.

 

Kohtaan 4 2

 

 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa oma oppimissuunnitelma, jota seurataan säännöllisesti. Opiskelijalle etsitään sopivaa jatko-opintopaikkaa ja ohjataan opiskelijaa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.