They might attempt various matters, for instance, famous Viagra cheapest viagra generic This is where the Viagra manufacturers got the idea of a wonder capsule for sex which best buy viagra Read the conditions and procedures of return before making payment. In case of any medications that are buy pfizer viagra Nowadays tadalafil is a medication that addresses this developing problem and is gradually buy viagra canada The doctor world is full of alternatives to the man impotency problems. There are viagra purchase online Additional symptoms of tinnitus may include reading sounds, a great deal like a sound, buy real viagra Not all that long ago a young woman by the name of Jamie buy viagra pills Treatments Never learned of the internet pharmacy viagra purchase To handle the problem of erectile dysfunction their cheap viagra usa Guys taking Viagra may be in the danger of getting a fertility that is reduced. The viagra online purchase

10-LUOKKA

Marjatta-koulun lisäopetukseen hakeutuvat yleensä oman koulun pidennetyn oppivelvollisuuden suorittaneet opiskelijat, mutta myös muilla erityiskymppiä tarvitsevilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua Marjatta-koulun lisäopetukseen joko suoraan perusopetuksen päätyttyä tai korkeintaan vuosi perusopetuksen päättymisen jälkeen. Edellytyksenä on, että heille on perusopetuksen aikana laadittu HOJKS, jonka pohjalle lisäopetuksen oppimissuunnitelma voidaan laatia.

 

Kohtaan 4

 

Opetusta ja ohjausta on 30 tuntia viikossa sisältäen perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä oppiaineita, steinerpedagogiseen perusopetukseen kuuluvia taito- ja taideaineita, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Lisäopetusta järjestetään myös toiminta-alueittain vaikeimmin kehitysvammaisille.

 

Marjatta-koulun lisäopetus järjestetään joko muun perusopetuksen yhteydessä ja/tai erillisessä lisäopetusryhmässä. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja työelämään työharjoitteluna omassa koulussa, Ristola-yhteisön työpajoissa tai jossain opiskelijalle sopivassa työpaikassa. Näin opiskelija pääsee tutustumaan erilaisiin oppimisympäristöihin. Kunkin oppilaan kohdalla pyritään löytämään hänen yksilöllisyyttään puhuttelevat opiskelu- ja työtavat.

 

Kohtaan 4 2

 

 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa oma oppimissuunnitelma, jota seurataan säännöllisesti. Opiskelijalle etsitään sopivaa jatko-opintopaikkaa ja ohjataan opiskelijaa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.