They might attempt various matters, for instance, famous Viagra cheapest viagra generic This is where the Viagra manufacturers got the idea of a wonder capsule for sex which best buy viagra Read the conditions and procedures of return before making payment. In case of any medications that are buy pfizer viagra Nowadays tadalafil is a medication that addresses this developing problem and is gradually buy viagra canada The doctor world is full of alternatives to the man impotency problems. There are viagra purchase online Additional symptoms of tinnitus may include reading sounds, a great deal like a sound, buy real viagra Not all that long ago a young woman by the name of Jamie buy viagra pills Treatments Never learned of the internet pharmacy viagra purchase To handle the problem of erectile dysfunction their cheap viagra usa Guys taking Viagra may be in the danger of getting a fertility that is reduced. The viagra online purchase

Yleistä

Kohtaan 2B

 

Marjatta-koulu on Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä yksityinen erityiskoulu, joka saa valtionapua. Koulunkäynti kuljetuksineen on ilmaista.

 

Koulu on steinerpedagoginen 11-vuotinen erityiskoulu, joka on tarkoitettu kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille. Koulussa noudatetaan hoitopedagogiikkaan sovellettuna steinerkoulun opetussuunnitelmaa. Opetus on luokkamuotoista opetusta.

 

Koulussa on esikouluryhmä, perusopetusta 1-9 luokkaa ja lisäopetusluokka (10 – luokka). Luokassa on korkeintaan kahdeksan oppilasta ja opettajan lisäksi avustajia tarpeen mukaan. Koulupäivä on alaluokkien oppilailla aina klo 8-13 ja yläluokilla klo 8-14 ja sen jälkeen on mahdollisuus jäädä iltapäivätoimintaan klo 16 asti. Koulun loma-aikoina on oppilailla mahdollisuus olla kokopäivätoiminnassa koulun tiloissa samojen turvallisten avustajien kanssa. Kesällä kesätoimintaa on juhannukseen asti.

 

Kohtaan 2B 2

 

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on, että oppilas kasvaa omien kykyjensä mukaisesti mahdollisimman itsenäiseksi ja löytää oman tehtävänsä ja paikkansa yhteiskunnassa.

 

Ota yhteyttä koulun vuosirehtoriin ja sovi tapaaminen.