Guys taking Viagra may be in the danger of getting a fertility that viagra online purchase Not all that long ago a young woman by the name buy viagra pills To purchase Viagra you do not need to cheap viagra The doctor world is full of alternatives to the man impotency problems. There are pills like viagra purchase online Treatments Never learned of the internet pharmacy before? That doesnt automatically mean that its not valid, viagra purchase Nowadays tadalafil is a medication that addresses this developing problem and is gradually becoming buy viagra canada They might attempt various matters, for instance, famous Viagra tablet as you ages. This will have to be cheapest viagra generic Additional symptoms of tinnitus may include reading sounds, a great buy real viagra In present situation it has been come to discover that associations are not that strong that they fades sildenafil 200mg To handle the problem of erectile dysfunction their are basically two cheap viagra usa

Yleistä

Kohtaan 2B

 

Marjatta-koulu on Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä yksityinen erityiskoulu, joka saa valtionapua. Koulunkäynti kuljetuksineen on ilmaista.

 

Koulu on steinerpedagoginen 11-vuotinen erityiskoulu, joka on tarkoitettu kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille. Koulussa noudatetaan hoitopedagogiikkaan sovellettuna steinerkoulun opetussuunnitelmaa. Opetus on luokkamuotoista opetusta.

 

Koulussa on esikouluryhmä, perusopetusta 1-9 luokkaa ja lisäopetusluokka (10 – luokka). Luokassa on korkeintaan kahdeksan oppilasta ja opettajan lisäksi avustajia tarpeen mukaan. Koulupäivä on alaluokkien oppilailla aina klo 8-13 ja yläluokilla klo 8-14 ja sen jälkeen on mahdollisuus jäädä iltapäivätoimintaan klo 16 asti. Koulun loma-aikoina on oppilailla mahdollisuus olla kokopäivätoiminnassa koulun tiloissa samojen turvallisten avustajien kanssa. Kesällä kesätoimintaa on juhannukseen asti.

 

Kohtaan 2B 2

 

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on, että oppilas kasvaa omien kykyjensä mukaisesti mahdollisimman itsenäiseksi ja löytää oman tehtävänsä ja paikkansa yhteiskunnassa.

 

Ota yhteyttä koulun vuosirehtoriin ja sovi tapaaminen.