Yleistä

Kohtaan 2B

 

Marjatta-koulu on Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä yksityinen erityiskoulu, joka saa valtionapua. Koulunkäynti kuljetuksineen on ilmaista.

 

Koulu on steinerpedagoginen 11-vuotinen erityiskoulu, joka on tarkoitettu kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille. Koulussa noudatetaan hoitopedagogiikkaan sovellettuna steinerkoulun opetussuunnitelmaa. Opetus on luokkamuotoista opetusta.

 

Koulussa on esikouluryhmä, perusopetusta 1-9 luokkaa ja lisäopetusluokka (10 – luokka). Luokassa on korkeintaan kahdeksan oppilasta ja opettajan lisäksi avustajia tarpeen mukaan. Koulupäivä on alaluokkien oppilailla aina klo 8-13 ja yläluokilla klo 8-14 ja sen jälkeen on mahdollisuus jäädä iltapäivätoimintaan klo 16 asti. Koulun loma-aikoina on oppilailla mahdollisuus olla kokopäivätoiminnassa koulun tiloissa samojen turvallisten avustajien kanssa. Kesällä kesätoimintaa on juhannukseen asti.

 

Kohtaan 2B 2

 

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on, että oppilas kasvaa omien kykyjensä mukaisesti mahdollisimman itsenäiseksi ja löytää oman tehtävänsä ja paikkansa yhteiskunnassa.

 

Ota yhteyttä koulun vuosirehtoriin ja sovi tapaaminen.