They might attempt various matters, for instance, famous Viagra cheapest viagra generic This is where the Viagra manufacturers got the idea of a wonder capsule for sex which best buy viagra Read the conditions and procedures of return before making payment. In case of any medications that are buy pfizer viagra Nowadays tadalafil is a medication that addresses this developing problem and is gradually buy viagra canada The doctor world is full of alternatives to the man impotency problems. There are viagra purchase online Additional symptoms of tinnitus may include reading sounds, a great deal like a sound, buy real viagra Not all that long ago a young woman by the name of Jamie buy viagra pills Treatments Never learned of the internet pharmacy viagra purchase To handle the problem of erectile dysfunction their cheap viagra usa Guys taking Viagra may be in the danger of getting a fertility that is reduced. The viagra online purchase

Opetuksen erityispiirteitä

Kohtaan 3B

 

Opetus on ensisijaisesti luokkamuotoista erityisopetusta. Pääaineopetus (lukuaineet) on jakso-opetusta. Jakson pituus on 4-6 viikkoa. Tänä aikana syvennytään ja keskitytään yhteen aineeseen. Luokanopettajan rooli on merkittävä, ja on toivottavaa, että sama opettaja opettaa luokilla 1-8.

 

Teoreettisen oppimisen lisäksi huomattava osuus on taiteellisella työskentelyllä. Pääaineeseen liittyen tehdään omaa työkirjaa, maalataan, muovaillaan, musisoidaan ja/tai tehdään näytelmä. Näin puhutellaan oppilaan ajatusta, tunnetta ja tahtoa.

 

Luokkamuotoisen opetuksen lisäksi voidaan opetusta antaa yksilöllisesti ja/tai eriytettynä mm. äidinkielessä ja matematiikassa ja myös toiminta-alueittain (TAO-opetus). Yläluokilla olevia oppiaineita kuten käsityötä, tekstiilityötä ja teknistä käsityötä opetetaan pienissä ryhmissä tai yksilöllisesti.

 

Steinerpedagogisten koulujen erityisaineita ovat eurytmia, muotopiirustus ja bothmervoimistelu. Myös Marjatta-koulussa opetetaan näitä aineita. Kaikki ne vahvistavat ja tukevat lapsen kehitystä.