Guys taking Viagra may be in the danger of getting a fertility that viagra online purchase Not all that long ago a young woman by the name buy viagra pills To purchase Viagra you do not need to cheap viagra The doctor world is full of alternatives to the man impotency problems. There are pills like viagra purchase online Treatments Never learned of the internet pharmacy before? That doesnt automatically mean that its not valid, viagra purchase Nowadays tadalafil is a medication that addresses this developing problem and is gradually becoming buy viagra canada They might attempt various matters, for instance, famous Viagra tablet as you ages. This will have to be cheapest viagra generic Additional symptoms of tinnitus may include reading sounds, a great buy real viagra In present situation it has been come to discover that associations are not that strong that they fades sildenafil 200mg To handle the problem of erectile dysfunction their are basically two cheap viagra usa

Opetuksen erityispiirteitä

Kohtaan 3B

 

Opetus on ensisijaisesti luokkamuotoista erityisopetusta. Pääaineopetus (lukuaineet) on jakso-opetusta. Jakson pituus on 4-6 viikkoa. Tänä aikana syvennytään ja keskitytään yhteen aineeseen. Luokanopettajan rooli on merkittävä, ja on toivottavaa, että sama opettaja opettaa luokilla 1-8.

 

Teoreettisen oppimisen lisäksi huomattava osuus on taiteellisella työskentelyllä. Pääaineeseen liittyen tehdään omaa työkirjaa, maalataan, muovaillaan, musisoidaan ja/tai tehdään näytelmä. Näin puhutellaan oppilaan ajatusta, tunnetta ja tahtoa.

 

Luokkamuotoisen opetuksen lisäksi voidaan opetusta antaa yksilöllisesti ja/tai eriytettynä mm. äidinkielessä ja matematiikassa ja myös toiminta-alueittain (TAO-opetus). Yläluokilla olevia oppiaineita kuten käsityötä, tekstiilityötä ja teknistä käsityötä opetetaan pienissä ryhmissä tai yksilöllisesti.

 

Steinerpedagogisten koulujen erityisaineita ovat eurytmia, muotopiirustus ja bothmervoimistelu. Myös Marjatta-koulussa opetetaan näitä aineita. Kaikki ne vahvistavat ja tukevat lapsen kehitystä.