Opetuksen erityispiirteitä

Kohtaan 3B

 

Opetus on ensisijaisesti luokkamuotoista erityisopetusta. Pääaineopetus (lukuaineet) on jakso-opetusta. Jakson pituus on 4-6 viikkoa. Tänä aikana syvennytään ja keskitytään yhteen aineeseen. Luokanopettajan rooli on merkittävä, ja on toivottavaa, että sama opettaja opettaa luokilla 1-8.

 

Teoreettisen oppimisen lisäksi huomattava osuus on taiteellisella työskentelyllä. Pääaineeseen liittyen tehdään omaa työkirjaa, maalataan, muovaillaan, musisoidaan ja/tai tehdään näytelmä. Näin puhutellaan oppilaan ajatusta, tunnetta ja tahtoa.

 

Luokkamuotoisen opetuksen lisäksi voidaan opetusta antaa yksilöllisesti ja/tai eriytettynä mm. äidinkielessä ja matematiikassa ja myös toiminta-alueittain (TAO-opetus). Yläluokilla olevia oppiaineita kuten käsityötä, tekstiilityötä ja teknistä käsityötä opetetaan pienissä ryhmissä tai yksilöllisesti.

 

Steinerpedagogisten koulujen erityisaineita ovat eurytmia, muotopiirustus ja bothmervoimistelu. Myös Marjatta-koulussa opetetaan näitä aineita. Kaikki ne vahvistavat ja tukevat lapsen kehitystä.