Terapiat

Koulun omat terapiat

Oppilaat saavat puheopetusta, eurytmiaterapiaa, rytmistä hierontaa sekä musiikkiterapiaa ja kylpyjä. Näiden tavoitteet ja tarpeet määrittelee lääkäri, joka on perehtynyt antroposofiseen lääketieteeseen.

 

Puheopetus

 

Puheenmuodostus on Rudolf Steinerin ja hänen vaimonsa Marie Steinerin luoma taiteellinen  puheilmmaisu. Puheenmuodostus antaa monipuolisia mahdollisuuksia taiteelliseen terapiaan ja kehittää taiteellista ilmaisua lausunnan ja draaman avulla.

 

Puhuminen ja kielenkäyttö vaikuttavat koko ihmiseen; henkeen, sieluun ja elintoimintoihin, jopa fyysiseen ruumiiseen. Peruselementtejä terapeuttisessa puheenmuodostuksessa ovat äänteet; vokaalit ja konsonantit.

 

Lisäksi lyriikka, epiikka ja draama eri rytmeineen ja muotoineen antavat mahdollisuuksia terapeuttiseen toimintaan. Näistä taiteenlajeista on vain löydettävä ne teokset, jotka ovat syntyneet todellisesta intuitiosta ja voivat siten välittää parantavia voimia.

 

Terapeuttisessa puheenmuodostuksessa äänteet, puheharjoitukset, lorut ja runot liitetään leikkeihin, liikkeisiin ja eleisiin. Vuodenaikoihin ja vuoden suuriin juhliin liittyvillä runoilla avataan aistit maailmaan ja koetaan ihmisen yhteys suurempiin rytmeihin, jotka kantavat ja tukevat ihmisen tervettä kehitystä.

 

Eurytmiaterapia

 

Rudolf Steinerin luoma taiteellinen eurytmia, jossa liikkeen avulla ilmaistaan puhetta tai musiikkia, sai v. 1921 lisän – eurytmiaterapian. Syventävällä kurssilla lääkäreille ja eurytmisteille kehitettiin pohja hoitavalle eli terapeuttiselle eurytmialle, jota käytetään kouluissa sekä yksityisillä lääkärinvastaanotoilla.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Eurytmiaterapia eroaa taiteellisesta ja pedagogisesta eurytmiasta siinä, että sitä ei tehdä ryhmässä, vaan oppilas tekee yksin eurytmiaterapeutin kanssa harjoitusohjelmansa, joka perustuu aina asiantuntevan lääkärin tekemään diagnoosiin ja yksilöllisesti laadittuun hoitosuunnitelmaan. Eurytmiaterapia ei ole myöskään ilmaisua ulospäin, vaan liikkeen vaikutus suunnataan ihmisen omaan olemukseen ja puhutellaan hänen elämänvoimiaan. Tämä voi tavoittaa vain toistamalla samoja määrättyjä harjoituksia kerrasta toiseen, vähintään 6-7 viikon ajan.

 

Rytminen hieronta

 

Antroposofinen lääkäri Ita Wegman klinikallaan Arlesheimissa on kehittänyt rytmisen hieronnan hoitomuodon. Tämä hieronta tapahtuu lääkärin antamien ohjeiden ja suuntaviivojen mukaisesti. Apuna käytetään eteerisiä öljyjä ja salvoja.

 

Kohtaan 3C

 

Tällä terapialla pyritään tasapainottamaan eri olemuspuolten kehittymistä lapsessa. Yleisöljynä käytetään arnikkiöljyä ja oratuomenkukkaöljyä, sekä muita öljyjä lääkärin ohjeiden mukaan.

 

Kylvyt

 

Kylpyjä  sisältävät hoidot määrää alaan erikoistunut lääkäri. Hoidot ovat yksilöllisiä. Kylvyillä voidaan vaikuttaa esim. aineenvaihduntaan, iho-ongelmiin sekä levottomuuteen. Hoidoissa käytetään lisäaineettomia öljyjä ja yrttejä. Kylvyt ovat tärkeä osa joidenkin oppilaiden kokonaisterveydenhuoltoa.