They might attempt various matters, for instance, famous Viagra cheapest viagra generic This is where the Viagra manufacturers got the idea of a wonder capsule for sex which best buy viagra Read the conditions and procedures of return before making payment. In case of any medications that are buy pfizer viagra Nowadays tadalafil is a medication that addresses this developing problem and is gradually buy viagra canada The doctor world is full of alternatives to the man impotency problems. There are viagra purchase online Additional symptoms of tinnitus may include reading sounds, a great deal like a sound, buy real viagra Not all that long ago a young woman by the name of Jamie buy viagra pills Treatments Never learned of the internet pharmacy viagra purchase To handle the problem of erectile dysfunction their cheap viagra usa Guys taking Viagra may be in the danger of getting a fertility that is reduced. The viagra online purchase

Retket ja leiritoiminta

 

Kouluvuoden aikana luokat järjestävät erilaisia retkiä, leirejä ja teemallisia leirikouluja. Päiväretket suuntautuvat yleensä lähiympäristöön, mutta leirikouluun voidaan lähteä kauemmaksikin. Rahaa retki- ja leirikoulutoimintaa varten luokat saavat mm. Marjatta-koulun oppilaiden tukiyhdistykseltä.

Opetussuunnitelmaan kuuluvat leirikoulut ovat oppilaille mieluisia ja niitä odotetaan kovasti. Yhdessä oppilaiden kanssa tehdään etukäteen valmisteluja. Esim. kotitaloustunneilla voidaan leipoa tai valmistaa ruokaa leirikoulua varten.

 

Retket ja leiritoiminta 3E

 

Suosituimpia leirikoulupaikkoja ovat ne, joiden ympäristöstä löytyvät hyvät ulkoilumahdollisuudet. Luonnossa liikkuminen ja ulkoileminen ovat tärkeä osa leirikoulutoimintaa. Toki järjestetään myös kaupunkileirejä. Ja joskus vanhemmat oppilaat ovat matkanneet ulkomaille. Tärkeintä leirikoulussa ovat kuitenkin yhdessä vietetyt hetket, joista jää mukavia muistoja.

 

Kohtaan 3E