They might attempt various matters, for instance, famous Viagra cheapest viagra generic This is where the Viagra manufacturers got the idea of a wonder capsule for sex which best buy viagra Read the conditions and procedures of return before making payment. In case of any medications that are buy pfizer viagra Nowadays tadalafil is a medication that addresses this developing problem and is gradually buy viagra canada The doctor world is full of alternatives to the man impotency problems. There are viagra purchase online Additional symptoms of tinnitus may include reading sounds, a great deal like a sound, buy real viagra Not all that long ago a young woman by the name of Jamie buy viagra pills Treatments Never learned of the internet pharmacy viagra purchase To handle the problem of erectile dysfunction their cheap viagra usa Guys taking Viagra may be in the danger of getting a fertility that is reduced. The viagra online purchase

TUE TOIMINTAAMME

 Hyvä vastaanottaja,

Marjatta-koulu on vuonna 1972 perustettu hoitopedagoginen  steinerkoulu kehitysvammaisille ja/tai psyykkistä tai sosiaalista tukea tarvitseville lapsille. Hoitopedagogisen näkemyksen mukaan kaikilla ihmisillä on vammoista ja sairauksista huolimatta terve sisin. Juuri tätä tervettä sisintä pyritään hoitopedagogiikassa puhuttelemaan ja samalla auttamaan lasta löytämään omat mahdollisuutensa ja voimavaransa.

Yhteiskunta on joutunut nykyisen taloudellisen tilanteensa johdosta leikkaamaan rajusti koulujen tukia ja nämä säästötoimet kohdistuvat myös erityisoppilaisiin. Valtiovarainministeriön opetustoimen harkinnanvarainen tuki, jota koulumme on tähän mennessä saanut, väheni viime vuonna huomattavasti. Nyt lähestymme teitä, jotta voimme edelleen taata oppilaillemme hyvän ja pedagogiikkaa tukevan ympäristön, jonka Marjatta-koulu on tähän mennessä pystynyt tarjoamaan.

Koulun kodikas piha leikkivälineineen ja leluineen, retket sekä erityiset terapiat, kuten esimerkiksi taideterapia ja puheenmuodostus, ovat asioita, jotka ovat tärkeä osa toimivaa pedagogista kokonaisuutta, mutta uhattuna, mikäli resursseja ei ole riittävästi. Nämä kohteet ovat sellaisia, joiden jatkuvuuteen ja toimivuuteen toivomme teidän antavan panoksenne. Tukijoidemme nimet tulevat haluttaessa näkyville Marjatta-koulun kotisivuille.

 Pienikin lahjoitus on meille merkityksellinen.

 

Kiitos lahjoituksesta!

Rahankeräystili:   FI91 8000 1301 4614 15     BIC: DABAFIHH 

 

Marjatta-koulun hallitus

 

 Varainkeruulupa

Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys r.y./Marjatta-koulu
Y-tunnus: 0116540-5

Poliisihallitus on antanut luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseen.

Luvan numero
2020/2013/5095

Toimeenpanoaika ja –alue
Lupa on voimassa 15.4.2014-31.3.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään koulun piha-alueen leikkivälineiden ja lelujen uusimiseen, taideterapiaan sekä virikkeellisten leirikoulujen ja retkien järjestämiseen.