TUE TOIMINTAAMME

 Hyvä vastaanottaja,

Marjatta-koulu on vuonna 1972 perustettu hoitopedagoginen  steinerkoulu kehitysvammaisille ja/tai psyykkistä tai sosiaalista tukea tarvitseville lapsille. Hoitopedagogisen näkemyksen mukaan kaikilla ihmisillä on vammoista ja sairauksista huolimatta terve sisin. Juuri tätä tervettä sisintä pyritään hoitopedagogiikassa puhuttelemaan ja samalla auttamaan lasta löytämään omat mahdollisuutensa ja voimavaransa.

Yhteiskunta on joutunut nykyisen taloudellisen tilanteensa johdosta leikkaamaan rajusti koulujen tukia ja nämä säästötoimet kohdistuvat myös erityisoppilaisiin. Valtiovarainministeriön opetustoimen harkinnanvarainen tuki, jota koulumme on tähän mennessä saanut, väheni viime vuonna huomattavasti. Nyt lähestymme teitä, jotta voimme edelleen taata oppilaillemme hyvän ja pedagogiikkaa tukevan ympäristön, jonka Marjatta-koulu on tähän mennessä pystynyt tarjoamaan.

Koulun kodikas piha leikkivälineineen ja leluineen, retket sekä erityiset terapiat, kuten esimerkiksi taideterapia ja puheenmuodostus, ovat asioita, jotka ovat tärkeä osa toimivaa pedagogista kokonaisuutta, mutta uhattuna, mikäli resursseja ei ole riittävästi. Nämä kohteet ovat sellaisia, joiden jatkuvuuteen ja toimivuuteen toivomme teidän antavan panoksenne. Tukijoidemme nimet tulevat haluttaessa näkyville Marjatta-koulun kotisivuille.

 Pienikin lahjoitus on meille merkityksellinen.

 

Kiitos lahjoituksesta!

Rahankeräystili:   FI91 8000 1301 4614 15     BIC: DABAFIHH 

 

Marjatta-koulun hallitus

 

 Varainkeruulupa

Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys r.y./Marjatta-koulu
Y-tunnus: 0116540-5

Poliisihallitus on antanut luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseen.

Luvan numero
2020/2013/5095

Toimeenpanoaika ja –alue
Lupa on voimassa 15.4.2014-31.3.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään koulun piha-alueen leikkivälineiden ja lelujen uusimiseen, taideterapiaan sekä virikkeellisten leirikoulujen ja retkien järjestämiseen.